Przejdź do treści Wyszukiwarka

Przemysław Spurek jest liderem zespołu badawczego Renderowanie neuronowe w IDEAS NCBR oraz badaczem w grupie GMUM działającej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2014 roku obronił doktorat w zakresie nauczania maszynowego i teorii informacji. W 2023 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego i został zatrudniony na stanowisku profesora uczelni. Publikował artykuły na prestiżowych konferencjach międzynarodowych takich jak NeurIPS, ICML, IROS, AISTATS, ECML. Jest współautorem książki Głębokie uczenie. Wprowadzenie będącej kompendium wiedzy o podstawach sztucznej inteligencji. Był kierownikiem grantów NCN PRELUDIUM, SONATA, OPUS i SONATA BIS. Obecnie jego badania koncentrują się głównie na zagadnieniach renderowania neuronowego, w szczególności w zakresie modeli NeRF oraz Gaussian Splatting.

Pozostałe osoby