Przejdź do treści Wyszukiwarka

W swojej pracy badawczej koncentruje się na problemach praktycznego wykorzystania algorytmów, poczynając od zastosowań ekonomicznych, poprzez uczące się struktury danych, a na równoległych algorytmach dla data science kończąc. W 2005 r. otrzymał doktorat z informatyki, a w 2009 r. habilitację oraz doktorat z fizyki. Odbył staże post-doktorskie w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii w Zurychu i na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie.

Członek ELLIS Society.