Przejdź do treści Wyszukiwarka

Piotr Kicki jest inżynierem badawczym w zespole robotyki w IDEAS NCBR oraz asystentem naukowym w Instytucie Robotyki i Inteligencji Maszynowej na Politechnice Poznańskiej. Uzyskał tytuł inżyniera i magistra inżyniera na kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Poznańskiej odpowiednio w 2018 i 2019 roku. W 2023 roku ukończył Szkołę Doktorską Politechniki Poznańskiej i złożył rozprawę doktorską zatytułowaną „Głębokie uczenie się ze wzmocnieniem planowania ruchu w środowiskach stworzonych przez człowieka”. Podczas doktoratu był zaangażowany w projekt H2020 REMODEL oraz odbył staż w grupie Jana Petersa na TU Darmstadt. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują planowanie ruchu robotów i zastosowania uczenia maszynowego w robotyce.