Przejdź do treści Wyszukiwarka

Dr hab. inż. Paweł Wawrzyński jest związany z IDEAS NCBR od 2023 r. W latach 2016-2022 pracował w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej, gdzie w latach 2018-2020 był zastępcą dyrektora ds. naukowych. W latach 2005-2016 pracował w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej PW. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych, w tym w takich czasopismach jak “Neural Networks”, “IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems” oraz publikacjach pokonferencyjnych International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI). Posiada cztery patenty i jest autorem pięciu rozpatrywanych wniosków patentowych. Ponadto, zarządzał inwestycjami, był dziennikarzem ekonomicznym i fundatorem lub współfundatorem trzech start-upów technologicznych.

Zainteresowania naukowe Pawła Wawrzyńskiego obejmują uczenie maszynowe i jego praktyczne zastosowania. Obszary jego badań teoretycznych to zwłaszcza uczenie ze wzmocnieniem, grafowe sieci neuronowe i uczenie ciągłe. Wdraża wyniki badań naukowych w marketingu, robotyce, przemyśle samochodowym i energetyce.