Przejdź do treści Wyszukiwarka

Dr Marcin Rządeczka jest badaczem o nieustającej ciekawości świata, który często poszerza swoje horyzonty badawcze i wkracza w obszary łączące różne dyscypliny nauki.

Jego badania obejmują zagadnienia takie jak psychiatria obliczeniowa, psychologia ewolucyjna oraz filozofię umysłu. W centrum jego zainteresowań znajduje się rola sztucznej inteligencji w kontekście zdrowia psychicznego. Dąży do wieloaspektowego obliczeniowo-ewolucyjnego poznania neuroróżnorodności, w tym autyzmu, schizofrenii czy choroby afektywnej dwubiegunowej. W swoich pracach naukowych zajmuje się również etyką sztucznej inteligencji oraz wpływem technologii na pojmowanie eksperckości i wiedzy eksperckiej. Na UMCS w Lublinie uczy kolejne pokolenia studentów i kieruje pracami Laboratorium Badań nad Multimodalnością. Ponadto pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w Instytucie Filozofii UMCS. Obecnie, jako postdoc w IDEAS NCBR, koncentruje się na modelach obliczeniowych w psychiatrii oraz na wyzwaniach związanych z błędami poznawczymi sztucznej inteligencji w odniesieniu do zdrowia psychicznego. Dla niego nauka to ciągła podróż, pełna odkryć i niespodziewanych zwrotów akcji.

Pozostałe osoby