Przejdź do treści Wyszukiwarka

Marcin Moskalewicz jest profesorem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz kierownikiem Pracowni Filozofii Zdrowia Psychicznego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu; prowadzi sieć Phenomenology and Mental Health w Centre for Values-Based Practice w St. Catherine’s College w Oksfordzie, jest też członkiem zarządu Philosophy Special Interest Group w The Royal College of Psychiatrists w Wielkiej Brytanii oraz członkiem Rady programowej Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne w Warszawie. Studiował na UAM w Poznaniu, University of California w Berkeley oraz Rijksuniversiteit Groningen (Holandia); doktorat 2009 (summa cum laude), habilitacja 2018 (IFiS PAN). Zajmuje się badaniami transdyscyplinarnymi z pogranicza nauk o zdrowiu, psychiatrii i fenomenologii, w szczególności wiedzą ekspercką w diagnostyce, kwestiami dot. neuroróżnorodności oraz zastosowaniem narzędzi psychiatrii obliczeniowej do badania doświadczenia pierwszoosobowego. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych.

Pozostałe osoby