Przejdź do treści Wyszukiwarka

Krzysztof Walas jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (PUT), na której uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Automatyka i robotyka. W 2012 r. uzyskał stopień doktora robotyki (z wyróżnieniem) za pracę na temat poruszania się robotów nożnych w środowiskach strukturalnych. Odbył staż podoktorski na Uniwersytecie w Birmingham, School of Computer Science, Intelligent Robotics Laboratory. Prowadził projekt LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz pełnił funkcję kierownika projektu (PI) w projekcie THING dotyczącym podziemnej lokomocji nożnej, a także projekcie REMODEL dotyczącym manipulacji obiektami odkształcalnymi – oba projekty odbywają się w ramach programu Horyzont 2020. Adiunkt w Instytucie Robotyki i Inteligencji Maszynowej Politechniki Poznańskiej oraz lider zespołu badawczego “Robotyki interakcji fizycznej” w IDEAS NCBR. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół robotycznej percepcji interakcji fizycznych, stosowanej zarówno do zadań chodzenia, jak i chwytania.

Członek zarządu Adra. Członek ELLIS Society.