Przejdź do treści Wyszukiwarka
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL, jest zastępcą dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa ds. Naukowo-Badawczych, kieruje Zakładem Geomatyki IBL i pracami zespołu badawczego zajmującego się leśnictwem precyzyjnym
w IDEAS NCBR.

W dniu 2 lutego 2024 r. dr hab. inż. Krzysztof Stereńczak postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w Instytucie Badawczym Leśnictwa w 2018 r., doktora na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 2011 r., a dyplomy magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (leśnictwo), University of Salzburg (UNIGIS) i Szkole Głównej Handlowej (Executive MBA). Odbył staże naukowe na Uniwersytecie we Freiburgu na przełomie 2007 i 2008 r. Promotor 3 zakończonych przewodów doktorskich, promotor 6 doktorantów. Współautor 150 prac naukowych, uczestnik ponad 30 projektów badawczych. Jest członkiem Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN, Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz ISPRS.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół takich tematów jak: monitorowanie i inwentaryzacja lasów z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych, leśnictwo precyzyjne, zarządzanie. Laureat Nagrody im. Adama Loreta za pracę naukową dotyczącą szeroko rozumianego leśnictwa. Otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – odznaczenie Ministra Klimatu i Środowiska.