Przejdź do treści Wyszukiwarka

Kamil Deja jest badaczem w IDEAS NCBR oraz na Politechnice Warszawskiej, gdzie uzyskał stopień doktora. Jego badania koncentrują się na modelowaniu generatywnym z jego zastosowaniem w uczeniu ciągłym. Przed rozpoczęciem pracy w IDEAS NCBR, Kamil odbył staże we Virje Universiteit w Amsterdamie oraz dwukrotnie w firmie Amazon Alexa. Jego prace badawcze zostały opublikowane na prestiżowych konferencjach, takich jak NeurIPS, IJCAI i Interspeech. W uznaniu jego osiągnięć, w 2023 roku Kamil otrzymał stypendium FNP Start przyznawane najlepszym 100 młodym naukowcom w Polsce.