Przejdź do treści Wyszukiwarka

Gracjan Góral jest doktorantem w Instytucie Polskiej Akademii Nauk wspólnie z IDEAS NCBR. Jego zainteresowania skupione są w obszarze wykorzystania sieci neuronowych do rozwiązywania złożonych problemów kombinatorycznych oraz badania modeli językowych w kontekście ich ogólnych biasów.