Przejdź do treści Wyszukiwarka

Elvis jest postdokiem w IDEAS NCBR. Jego obecne badania koncentrują się na dynamice wzrostu lasów i obejmują modelowanie wzrostu drzew oraz wykrywanie zmian na różnych skalach przestrzennych. Wymaga to testowania i doskonalenia nowych oraz istniejących metod w celu poprawy dokładności informacji pozyskiwanych z danych LiDAR. Jego badania integrują metryki strukturalne z lotniczego LiDAR z wskaźnikami zmieniającego się klimatu i warunków środowiskowych, aby zrozumieć krótko- i długoterminowe zmiany w ekosystemach leśnych. Jego wcześniejsze badania obejmowały modelowanie wpływu użytkowania ziemi i różnych scenariuszy klimatycznych na bioróżnorodność gatunków i funkcjonowanie ekosystemów.