Przejdź do treści Wyszukiwarka

Bartłomiej Twardowski jest Liderem Zespołu Badawczego w instytucie badawczym IDEAS NCBR oraz badaczem w Computer Vision Center na Universitat Autònoma de Barcelona. Obronił doktorat w 2018 roku w domenie systemów rekomendacyjnych i sieciach neuronowych. Po ukończeniu studiów doktoranckich pracował jako adiunkt na Politechnice Warszawskiej w zakładzie sztucznej inteligencji przez 1,5 roku, zanim zdecydował się dołączyć do Computer Vision Center na Uniwersytecie Autònomii w Barcelonie w ramach programu postdoktorskiego. Aktywnie uczestniczył w różnych projektach badawczych związanych z uczeniem maszynowym / przetwarzaniem języka naturalnego / uczeniem głębokim (w zakresie od 40 tys. do 1,4 mln euro). Jest stypendystą Ramóna y Cajala. Posiada szerokie doświadczenie w przemyśle (ponad 15 lat), w tym w międzynarodowych firmach, takich jak Zalando, Adform, Huawei, Naspers Group (Allegro), a także pomaga startupom w projektach badawczych (Sotrender, Scattered). W trakcie swojej kariery miał okazję publikować artykuły na prestiżowych konferencjach takich jak CVPR (2020, 2 artykuły), NeurIPS (2020, 2023), ICCV (2021, 2023), ICLR (2023, 2024) i ECIR (2021, 2023). Jest członkiem ELLIS Society oraz pełni funkcję recenzenta na wielu konferencjach z dziedziny sztucznej inteligencji / uczenia maszynowego/ wizji komputerowej, takich jak: AAAI, CVPR, ECCV, ICCV, ICML, NeurIPS i WACV.

Obecnie jego badania koncentrują się głównie na uczeniu maszynowym w zakresie wizji komputerowej, ciągłym trenowaniu sztucznych sieci neuronowych, transferowalności i adaptacyjności modeli sieciowych, a także na wyszukiwaniu informacji i systemach rekomendacyjnych.

Członek ELLIS Society.