Przejdź do treści Wyszukiwarka

Adam Karczmarz jest badaczem w IDEAS NCBR i na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał stopień doktora w 2019 roku. Interesuje się teoretycznymi i praktycznymi aspektami projektowania algorytmów i struktur danych. Jego dotychczasowe badania koncentrowały się głównie na klasycznych problemach przetwarzania grafów, takich jak osiągalność i obliczanie najkrótszych ścieżek, zwłaszcza w modelach: dynamicznym, odpornym na awarie i równoległym, w których stawia się czoła niektórym z najpoważniejszych wyzwań współczesnych dużych sieci. Ostatnio bada również powiązania między klasycznym projektowaniem algorytmów a uczeniem maszynowym.

Pozostałe osoby