Przejdź do treści Wyszukiwarka

Specjalista ds. projektów krajowych i europejskich to osoba, która aktywnie wspiera proces składania wniosków projektowych, obejmujący m.in. udział w opracowywaniu części merytorycznej wniosków projektowych, weryfikację formalną oraz nadzór nad całościowym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

To osoba, która ma umiejętności komunikacji i budowania relacji, zarówno ze współpracownikami jak i instytucjami partnerskimi, potrafi działać pod presją czasu, umiejętnie rozdziela czas pomiędzy projekty, które prowadzi.

Opis Twoich przyszłych obowiązków

redagowanie i przygotowywanie merytoryczno-opisowej części wniosków o granty badawcze,
w tym:

 • budowanie koncepcji projektów, z uwzględnieniem wytycznych dokumentacji konkursowej;
 • współpraca z partnerami oraz zespołami badawczymi i technicznymi w celu pozyskania i opracowania wkładu merytorycznego, naukowego i technicznego, niezbędnego dla danego procesu wnioskowania;
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla wybranych instrumentów wsparcia.

Wiedza i umiejętności istotne dla nas

 • minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej (sporządzanie wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami) o źródła finansowania: POIR, Horyzont 2020, Fundusze Norweskie itp. dla międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, projektów networkingowych;
 • umiejętność redagowania tekstów, w tym budowania matrycy logicznej, swoboda w operowaniu słowem;
 • znajomość obsługi systemów IT do zarzadzania procesami i projektami;
 • dokładność, terminowość i rzetelność w przygotowywaniu dokumentacji;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • samodzielność i dobra organizacja pracy, komunikatywność i zaangażowanie;
 • łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów;
 • mile widziane: wykształcenie wyższe ścisłe lub techniczne, preferowane kierunki informatyka, robotyka, sztuczna inteligencja, energetyka.

Co możemy Ci zaoferować?

Jesteśmy młodą dynamicznie rozwijającą się organizacją bez rozbuchanej struktury i 1000 procedur. Nie oznacza to, że działamy w chaosie i bez planu. Budujemy program benefitów, który faktycznie będzie dla Ciebie atrakcyjny. Na dziś oferujemy:

 • pracę z kadrą naukową na światowym poziomie w międzynarodowym środowisku;
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • elastyczny czas pracy w systemie hybrydowym;
 • szkolenia specjalistyczne;
 • realny wpływ na tworzenie struktury firmy i jej kultury;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • możliwość udziału w programie Medicover Benefits (dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne oraz sport i inne);
 • możliwość korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, kredytu mieszkaniowego czy opieki nad dzieckiem);

Aplikuj