Przejdź do treści Wyszukiwarka

Miejsce pracy: Warszawa (system hybrydowy)

IDEAS NCBR Sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym.

IDEAS NCBR Sp. z o.o. powołany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, i należy do Grupy NCBR. Naszym celem jest zbudowanie największej w Polsce przestrzeni przyjaznej prowadzeniu innowacyjnych badań, a także kształcenie nowego pokolenia naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki. Najwyższy poziom merytoryczny realizowanych projektów gwarantuje możliwość współpracy z naukowcami o światowym autorytecie.

Product Manager to osoba bezpośrednio współpracująca z Grupą Badawczą (GB), odpowiedzialna za wsparcie merytoryczne Leadera Grupy jak i poszczególnych Zespołów, osoba odpowiedzialna za biznesowe zdefiniowanie produktu oraz utrzymanie relacji z partnerami zewnętrznymi.

Opis Twoich przyszłych obowiązków

 • Wsparcie Lidera Grupy Badawczej (GB) oraz Liderów Zespołów GB.
 • Prowadzenie projektów zgodnie z metodyką zarządzania projektami (Agile).
 • Dostarczanie Liderowi GB oraz innym interesariuszom aktualnych raportów z działania GB.
 • Współpraca z partnerami zewnętrznymi w zakresie parametryzacji końcowego produktu będącego przedmiotem prac B+R (koordynacja wymiany informacji / interakcji pomiędzy odbiorcą/cami prac badawczo-rozwojowych a Liderem GB i Liderami Zespołów)
 • Kontrola budżetu projektów/GB wraz z bieżącym raportowaniem do interesariuszy.
 • Zapewnienie wsparcia merytorycznego w procesie komercjalizacji projektu.

Wiedza i umiejętności istotne dla nas

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane kierunki: zarządzanie, ekonomia;
 • Wysoki poziom komunikatywności;
 • Język angielski: co najmniej komunikatywny;
 • Silne umiejętności organizacyjne;
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy przy projektach;
 • Praktyczna wiedza z zakresu zwinnego zarządzania projektami (Scrum, Kanban);
 • Znajomość środowiska JIRA oraz szkolenia z azakresu zarządzania projektami Agile, PMBook, Prince2 będą mile widziane;
 • Doświadczenie w obszarze nowych technologii.

Co możemy Ci zaoferować? 

Jesteśmy młodą organizacją bez rozbudowanej struktury i 1000 procedur. Nie oznacza to, że działamy w chaosie i bez planu. Chcemy, abyś z   nami budował program benefitów, który faktycznie będzie dla Ciebie atrakcyjny. Na dziś oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę z kadrą naukową wysokiego szczebla w środowisku międzynarodowym;
 • elastyczny czas pracy w systemie hybrydowym w biurze w Warszawie (Varso Tower);
 • prywatną opiekę medyczną;
 • ubezpieczenie grupowe;
 • możliwość udziału w programie Medicover Benefits (dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne oraz sportowe i inne);
 • możliwość korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, kredytu mieszkaniowego czy opieki nad dzieckiem);
 • szkolenia specjalistyczne;

Aplikuj