Przejdź do treści Wyszukiwarka

Miejsce pracy:  Warszawa

IDEAS NCBR Sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym.

IDEAS NCBR Sp. z o.o. powołany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, i należy do Grupy NCBR. Naszym celem jest zbudowanie największej w Polsce przestrzeni przyjaznej prowadzeniu innowacyjnych badań, a także kształcenie nowego pokolenia naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki. Najwyższy poziom merytoryczny realizowanych projektów gwarantuje możliwość współpracy z naukowcami o światowym autorytecie.

Ideas NCBR Sp. z o.o. poszukuje Koordynatora Działu Pozyskiwania Finansowania Zewnętrznego.

Dział Pozyskiwania Finansowania Zewnętrznego realizuje zadania związane z obsługą administracyjną i organizacyjną w procesie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych i edukacyjnych finansowanych w całości lub w części ze środków zewnętrznych.

Opis Twoich przyszłych obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • identyfikowanie możliwości pozyskiwania dofinansowania w ramach programów unijnych, grantów rządowych i innych źródeł zewnętrznego finansowania na realizację projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych, projektów z potencjałem wdrożeniowym, a także projektów administracyjnych w IDEAS NCBR;
 • monitorowanie i analizę planów działań, harmonogramów i ogłaszanych konkursów oraz powiązanych aktów prawnych niezbędnych w procedurze pozyskania funduszy;
 • gromadzenie i upowszechnianie wśród pracowników IDEAS NCBR informacji na temat możliwości finansowania projektów ze środków krajowych, międzynarodowych oraz funduszy europejskich;
 • koordynację prac związanych z przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi konkursowymi i wewnętrznymi procedurami oraz jej weryfikację pod względem formalnym i rachunkowym;
 • współudział w opracowywaniu umów konsorcjum/partnerstwa, listów intencyjnych i innych dokumentów na potrzeby aplikowania o dofinansowanie projektów;
 • nadzór nad planowaniem wydatków, prowadzeniem dokumentacji finansowej projektów i przygotowywaniem raportów, analiz, sprawozdań z ich realizacji;
 • udział w kontrolach projektów prowadzonych przez podmioty zewnętrzne.

Wiedza i umiejętności istotne dla nas

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum trzy letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania, prowadzenia i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE i krajowych;
 • obowiązkowa znajomość przynajmniej 2 systemów z listy: OSF, HE, SL2018, LSI;
 • znajomość aktualnych zasad i wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych z grantów;
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia treści;
 • bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i dokładność w wykonywaniu zadań;
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz koordynacji wielu zadań w jednym czasie;
 • mile widziane doświadczenie w kierowaniu zespołem.

Co możemy Ci zaoferować?

Jesteśmy młodą organizacją bez rozbuchanej struktury i 1000 procedur. Nie oznacza to, że działamy w chaosie i bez planu. Chcemy, abyś z nami budował program benefitów, który faktycznie będzie dla Ciebie atrakcyjny. Na dziś oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę z kadrą naukową wysokiego szczebla w środowisku międzynarodowym;
 • realny wpływ na tworzenie struktury nowoczesnej firmy i jej kultury;
 • elastyczny czas pracy w systemie hybrydowym;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • ubezpieczenie grupowe;
 • możliwość udziału w programie Medicover Benefits (dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne oraz sport i inne);
 • możliwość korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, kredytu mieszkaniowego czy opieki nad dzieckiem);
 • szkolenia specjalistyczne.

Aplikuj