01

O IDEAS

MISJA I WIZJA

MISJA

IDEAS NCBR to nowe przedsięwzięcie, którego celem jest prowadzenie badań stosowanych i prac rozwojowych w zakresie tworzenia algorytmów sztucznej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ekonomii cyfrowej.  Naszą misją jest prowadzenie pionierskich badańrealna współpraca z biznesem w celu budowania potencjału wdrożeniowego i efektywnych metod komercjalizacji wyników badań naukowych.

WIZJA

W dzisiejszym cyfrowym świecie matematyka i informatyka stanowią podstawę funkcjonowania każdego aspektu społeczeństwa, od gospodarki po medycynę. IDEAS NCBR będzie prowadził długoterminowe badania w tych ważnych dziedzinach, które są inspirowane rzeczywistymi potrzebami w zakresie finansów, bezpieczeństwa, energii, opieki zdrowotnej i innych praktycznych obszarów gospodarki czy życia społecznego.

W naszej działalności ważną rolę odgrywać będzie także aspekt związany z transferem wiedzy. Współpracować będziemy zarówno z partnerami publicznymi, jak i prywatnymi. Nasz cel to rozwijanie młodych talentów badawczych, a proces kształcenia młodej kadry naukowców wiążemy z budowaniem efektywnych, obustronnie korzystnych mechanizmów współpracy nauki z biznesem.

KLUCZOWE WARTOŚCI

Nasze wartości odzwierciedlają sposób, w jaki prowadzimy naszą działalność: nasze profesjonalne, etyczne podejście w relacjach z partnerami biznesowymi, inwestorami, pracownikami i społeczeństwem.

W IDEAS NCBR opieramy naszą tożsamość na czterech kluczowych wartościach, które tworzą nasze zasady przewodnie, zarówno jako organizacji, jak i każdego z pracowników:

Innowacyjność

Prawdziwe innowacje mają swój początek w pionierskich badaniach. W IDEAS NCBR prowadzenie przełomowych badań jest zawsze naszym najwyższym celem.

Talent

Wierzymy, że doskonałość powstaje w wyniku łączenia wielu różnorodnych talentów. Dlatego naszą misją jest kształcenie młodych, utalentowanych naukowców, którzy zorientowani są na praktyczny wymiar efektów realizowanych badań.

Zaangażowanie

W przypadku IDEAS NCBR badania naukowe są inspirowane praktycznymi potrzebami, które mogą prowadzić do przełomowych rozwiązań dla rozwoju gospodarki, przemysłu i społeczeństwa. Naszym najwyższym priorytetem jest prowadzenie pionierskich badań, a to wymaga kreatywności, gotowości do podejmowania nowych wyzwań i poważnego zaangażowania w prowadzone projekty.

Transparentność

W IDEAS NCBR kierujemy się w swoich działaniach uczciwością wobec naszych współpracowników, naukowców i partnerów biznesowych. Budujemy naszą organizację kierując się zasadami transparentności procedur i procesów, oraz zasadami etyki i współżycia społecznego.  Wierzymy, że przejrzystość i jawność podejmowanych decyzji, otwartość i komunikacja na wszystkich etapach współpracy pozwoli nam realizować wyznaczone cele i osiągnąć sukces.

Skip to content