01

O NAS

MISJA I WIZJA

MISJA

Tworzymy innowacje w obszarze sztucznej inteligencji, które mają znaczenie.

WIZJA

Stworzenie największego ośrodka innowacji w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej w Polsce, który będzie platformą łączącą środowisko biznesowe oraz akademickie, a także miejscem kształcenia najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Chcemy, żeby opracowane w IDEAS NCBR rozwiązania miały pozytywny wpływ na gospodarkę oraz społeczeństwo i znalazły praktyczne zastosowanie w przyszłości.

NASZE WARTOŚCI

Nasze wartości odzwierciedlają sposób, w jaki prowadzimy działalność: profesjonalne, etyczne podejście do relacji z pracownikami, partnerami biznesowymi, inwestorami i społeczeństwem.

W IDEAS NCBR opieramy naszą tożsamość na czterech kluczowych wartościach, które tworzą nasze zasady przewodnie, zarówno jako organizacji, jak i każdego z pracowników:

ODWAGA

W IDEAS NCBR tworzymy rozwiązania, które będą przełomowe dla społeczeństwa i gospodarki. Cenimy innowacyjność oraz odwagę, które pozwalają kwestionować status quo i tworzyć zupełnie nową jakość.

KREATYWNOŚĆ

Dążymy do realizacji ambitnych celów, więc cenimy sobie nieszablonowe podejście do wyzwań, z którymi się mierzymy. Otwartość, różnorodność i dobra komunikacja są motorem innowacyjności i sprzyjają rozwojowi.

DIALOG

Niezwykle istotne jest dla nas to, żeby każdy członek zespołu był wysłuchany i miał możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia. Nasze relacje w zespole opierają się na wzajemnym zaufaniu i sprzyjają otwartej komunikacji.

Transparentność

W naszej działalności opieramy się zawsze na uczciwości wobec naszych współpracowników i partnerów biznesowych. Pracownicy naukowi zaś wybierani są przez radę naukową na drodze konkursu lub w procesie ewaluacji.

Skip to content