01

O Nas

IDEAS NCBR Sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym.

Naszym celem jest zbudowanie największej w Polsce platformy przyjaznej prowadzeniu innowacyjnych badań, a także kształcenie nowego pokolenia naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki. 

Integralną częścią działalności IDEAS NCBR jest współpraca z uczelniami wyższymi oraz instytucjami naukowymi, która ma na celu zapewnienie atrakcyjnych warunków do prac badawczych prowadzonych przez młodych naukowców w formie stypendialno-mentoringowej na czas trwania projektów.

ZWIĘKSZAMY POTENCJAŁ badawczo-rozwojowy W DZIEDZINIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Prof. Piotr Sankowski

CEO IDEAS NCBR

02

NASZE CELE

BADANIA

IDEAS NCBR to nowy program naukowo-badawczy w obszarze ekonomii cyfrowej i sztucznej inteligencji. Naszą misją jest kształcenie przyszłych doktorantów oraz prowadzenie pionierskich badań przez zespół wysoko wykwalifikowanych naukowców, które będą miały praktyczne zastosowanie w biznesie i przemyśle.

ROZWÓJ

Program badań IDEAS NCBR został opracowany wspólnie z partnerami branżowymi oraz radą naukową. Praktyczne zastosowanie wyników zrealizowanych projektów i ich komercjalizacja jest jednym z naszych priorytetów.

INNOWACJE

Tworzymy miejsce, w którym powstają przełomowe projekty, a nasze badania odpowiadają na wyzwania stojące przed przemysłem oraz zmianami społecznymi i środowiskiem biznesowym.

01

O NAS

MISJA I WIZJA

MISJA

Tworzymy innowacje w obszarze sztucznej inteligencji, które mają znaczenie.

WIZJA

Stworzenie największego ośrodka innowacji w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej w Polsce, który będzie platformą łączącą środowisko biznesowe oraz akademickie, a także miejscem kształcenia najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Chcemy, żeby opracowane w IDEAS NCBR rozwiązania miały pozytywny wpływ na gospodarkę oraz społeczeństwo i znalazły praktyczne zastosowanie w przyszłości.

NASZE WARTOŚCI

Nasze wartości odzwierciedlają sposób, w jaki prowadzimy działalność: profesjonalne, etyczne podejście do relacji z pracownikami, partnerami biznesowymi, inwestorami i społeczeństwem.

W IDEAS NCBR opieramy naszą tożsamość na czterech kluczowych wartościach, które tworzą nasze zasady przewodnie, zarówno jako organizacji, jak i każdego z pracowników:

ODWAGA

W IDEAS NCBR tworzymy rozwiązania, które będą przełomowe dla społeczeństwa i gospodarki. Cenimy innowacyjność oraz odwagę, które pozwalają kwestionować status quo i tworzyć zupełnie nową jakość.

KREATYWNOŚĆ

Dążymy do realizacji ambitnych celów, więc cenimy sobie nieszablonowe podejście do wyzwań, z którymi się mierzymy. Otwartość, różnorodność i dobra komunikacja są motorem innowacyjności i sprzyjają rozwojowi.

DIALOG

Niezwykle istotne jest dla nas to, żeby każdy członek zespołu był wysłuchany i miał możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia. Nasze relacje w zespole opierają się na wzajemnym zaufaniu i sprzyjają otwartej komunikacji.

Transparentność

W naszej działalności opieramy się zawsze na uczciwości wobec naszych współpracowników i partnerów biznesowych. Pracownicy naukowi zaś wybierani są przez radę naukową na drodze konkursu lub w procesie ewaluacji.

Skip to content