04

nasze badania

Piotr Sankowski /

Lider Grupy Badawczej

Algorytmy, szczególnie te wykorzystywane w uczeniu maszynowym, dają szanse na podejmowanie lepszych decyzji niż ludzkie. W wielu przypadkach mogą dostarczać odpowiedzi lepszej jakości…

Stefan Dziembowski /

Lider Grupy Badawczej

Technologia blockchain została wprowadzona w 2008 roku. Pod tą nazwą rozumie się zwykle protokoły kryptograficzne służące do osiągania konsensusu na dużą skalę w sieciach rozproszonych…

TOMASZ TRZCIŃSKI /

Lider Grupy Badawczej

Zarówno nauka, jak i przemysł chętnie sięgają po rozwiązania wykorzystujące modele uczenia maszynowego, głównie głębokie sieci neuronowe. Z uwagi na fakt, że dysponujemy coraz większą ilością danych, możliwe jest tworzenie modeli o coraz większej liczbie parametrów, a to oznacza, że modele te są złożone i ich działanie wymaga dużej mocy obliczeniowej.
Skip to content