04

nasze badania

Piotr Sankowski /

Lider Grupy Badawczej

Algorytmy, szczególnie te wykorzystywane w uczeniu maszynowym, dają szanse na podejmowanie lepszych decyzji niż ludzkie. W wielu przypadkach mogą dostarczać odpowiedzi lepszej jakości…

Stefan Dziembowski /

Lider Grupy Badawczej

Technologia blockchain została wprowadzona w 2008 roku. Pod tą nazwą rozumie się zwykle protokoły kryptograficzne służące do osiągania konsensusu na dużą skalę w sieciach rozproszonych…

Skip to content