04

nasze badania

Piotr Sankowski /

Lider Grupy Badawczej

Algorytmy, szczególnie te wykorzystywane w uczeniu maszynowym, dają szanse na podejmowanie lepszych decyzji niż ludzkie. W wielu przypadkach mogą dostarczać odpowiedzi lepszej jakości…

Stefan Dziembowski /

Lider Grupy Badawczej

Technologia blockchain została wprowadzona w 2008 roku. Pod tą nazwą rozumie się zwykle protokoły kryptograficzne służące do osiągania konsensusu na dużą skalę w sieciach rozproszonych…

TOMASZ TRZCIŃSKI /

Lider Grupy Badawczej

Zarówno nauka, jak i przemysł chętnie sięgają po rozwiązania wykorzystujące modele uczenia maszynowego, głównie głębokie sieci neuronowe. Z uwagi na fakt, że dysponujemy coraz większą ilością danych, możliwe jest tworzenie modeli o coraz większej liczbie parametrów, a to oznacza, że modele te są złożone i ich działanie wymaga dużej mocy obliczeniowej.

TOMASZ MICHALAK /

LIDER ZESPOŁU BADAWCZEGO

Opracowujemy wielopoziomowe systemy zarządzania ochroną infrastruktury krytycznej, jak i te służące do zabezpieczenia kluczowych usług państwa wobec zagrożeń kinetycznych i cybernetycznych. Nasze algorytmy rozwijają koncepcje z powodzeniem używane w Stanach Zjednoczonych do wzmocnienia bezpieczeństwa portów lotniczych, terminali morskich, infrastruktury przesyłowej.

KRZYSZTOF STEREŃCZAK /

LIDER ZESPOŁU BADAWCZEGO

Zastosowanie danych teledetekcyjnych w pozyskiwaniu informacji o lasach ma swoją długą, już około 100-letnią, historię. Teledetekcyjne dane satelitarne i lotnicze maja szereg zastosowań i w wielu krajach na co dzień wspierają zarządzanie i ochronę zasobów przyrodniczych. Fotogrametria bliskiego zasięgu od dawna była  w zakresie zainteresowania leśników, a jej znaczący rozwój w ostatnich latach zainicjował próby wdrożenia rozwiązań na niej bazujących do praktyki.

KAROL PIENIĄCY /

LIDER ZESPOŁU BADAWCZEGO

Bezzałogowe statki powietrzne, znane również jako drony są coraz częściej wykorzystywane w różnych dziedzinach gospodarki. Ich możliwe szerokie zastosowania skłaniają do intensyfikacji projektów badawczych w tym obszarze. Zaawansowane algorytmy oparte na sztucznej inteligencji w połączeniu z coraz większym postępem technologicznym pozwolą na wykorzystanie potencjału, który tkwi w tego typu urządzeniach.

Skip to content