05

KARIERA

Lider Zespołu Badawczego

Miejsce pracy: Warszawa

18 sierpnia 2021

Poszukujemy osoby na stanowisko lidera grupy badawczej, zajmującej się formalnym modelowaniem i dowodzeniem bezpieczeństwa protokołów kryptograficznych używanych w technologii blockchain. Praca ta realizowana będzie we współpracy z laboratorium kryptografii i blockchaina kierowanym przez prof. Stefana Dziembowskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

ZWIĘKSZAMY POTENCJAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY W DZIEDZINIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

dr hab. PIOTR SANKOWSKI

CEO IDEAS NCBR

OFERUJEMY

 • pracę nad bardzo ciekawymi projektami naukowymi z możliwością wdrożenia uzyskanych wyników,
 • częstą interakcję z zespołem naukowym prof. Stefana Dziembowskiego realizującym projekty ER i NCN,
 • możliwość współtworzenia zespołu naukowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOWI, UMIEJĘTNOŚCI I CECHY OSOBOWE JAKICH SZUKAMY

 • bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego z następujących systemów dowodzenia twierdzeń: Coq, Easycrypt, Why3 oraz Isabelle/HOL,
 • doktorat z informatyki/matematyki lub porównywalne doświadczenie zawodowe,
 • znaczące doświadczenie w komunikowaniu wyników naukowych po angielsku w mowie i w piśmie,
 • umiejętność przyswajania wyników z prac naukowych,
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku naukowym.
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w min. zakresie 60h rocznie,
 • przedstawienie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) do trzech osób, które udzielą referencji.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

 • życiorys naukowy,
 • podsumowanie dorobku zawodowego, w tym opis zainteresowań badawczych,
 • kopia dyplomu/dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • opis projektu badawczego przygotowany wg wytycznych. Wytyczne dostępne są pod tym linkiem.
 • opis projektu badawczego przygotowany wg wytycznych. Wytyczne dostępne są pod tym linkiem.
 • zgoda na przetwarzanie danych przez IDEAS NCBR Sp. z o.o. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych IDEA NCBR Sp. z o.o. w związku z udziałem w prowadzonym przez Spółkę procesie rekrutacji do przyszłych postępowań rekrutacyjnych. Niniejszym oświadczam, że zostałam/em poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność procesu przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.”

MILE WIDZIANE:

 • udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w dziedzinie automatycznego dowodzenie twierdzeń,
 • znajomość naukowych aspektów kryptografii i technologii blockchain.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę,
 • wynagrodzenie: 15 000 zł brutto,
 • premia innowacyjna w postaci udziału w korzyściach z przyszłej komercjalizacji wyników projektu badawczego, stanowiąca dodatkowe wynagrodzenie. Premia, w zależności od przyjętego modelu komercjalizacji wyników projektu badawczego, może przyjąć postać:
  • uprawnienia do udziału w dochodach IDEAS NCBR z tytułu  komercjalizacji wyników prac (w szczególności w postaci licencji lub zbycia praw własności intelektualnej) lub,
  • uprawnienia do objęcia udziałów lub akcji współce spin-out komercjalizującej takie rozwiązania.
 • Narzędzia pracy: telefon komórkowy, laptop.
 • Benefity pozapłacowe.

SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną korzystając z poniższego przycisku „Aplikuj”.

UDOSTĘPNIJ:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

POZOSTAŁE OFERTY

APLIKUJ

Skip to content