05

KARIERA

Lider Grupy Badawczej

Miejsce pracy:  Warszawa

16 marca 2022

Poszukujemy osoby na stanowisko Lidera grupy badawczej, który odegra ważną rolę w tworzeniu i kierowaniu grupą badawczą w obszarze sztucznej inteligencji. Wybrany kandydat opracuje i poprowadzi programy badawcze w swoim własnym obszarze tematycznym. Oczekujemy, że osoba przyjęta na to stanowisko pozyska zewnętrzne finansowanie badań, co wpłynie na rozwój grupy badawczej, jak również nawiąże współpracę z wiodącymi uczelniami wyższymi w Polsce oraz partnerami biznesowymi. Idealny kandydat będzie posiadał również kompetencje, które pozwolą mu na komercjalizację wyników badań. Lider grupy badawczej będzie miał również możliwość stania się jednym z promotorów prac doktorskich zespołu lub objęcia dodatkowych stanowisk profesorskich na uczelniach partnerskich.

Lider Grupy Badawczej

Miejsce pracy: Warszawa

OFERUJEMY

W obszarze zarządzania:

 • rozwijanie i zarządzanie badaniami i innowacjami związanym ze sztuczną inteligencją i ekonomią cyfrową,
 • utworzenie i zarządzanie 20 os. zespołem,
 • zarządzanie talentami i odpowiedzialność za rozwój członków zespołu,
 • reprezentowanie grupy badawczej oraz IDEAS NCBR w obszarze sztucznej inteligencji.

W obszarze badań i dydaktyki:

 • opracowanie i prowadzenie programów badawczych we własnym obszarze tematycznym,
 • publikację wyników badań w znaczących naukowo tytułach lub w innej uznanej formie (oprogramowanie, patenty, prace twórcze),
 • aktywne realizowanie prac badawczych i współpracę partnerską z polskimi uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami i organami zarządczymi,
 • uczestniczenie w pozyskiwaniu grantów (w szczególności unijnych), które przyczynią się do podniesienia reputacji i generowania dochodów IDEAS NCBR.

W obszarze innowacji i komercjalizacji:

 • identyfikowanie i rozwijanie możliwości komercyjnych zgodnych ze strategią IDEAS NCBR,
 • komunikację i współpracę z partnerami przemysłowymi, identyfikację zastosowania wyników badań, dostarczanie rozwiązań technologicznych dla przemysłu.

Wymagania stawiane kandydatowi, umiejętności i cechy osobowe jakich szukamy

Wybrany kandydat powinien być uznanym liderem badań w dziedzinie informatyki, cieszącym się międzynarodową reputacją i sukcesami, między innymi w takich obszarach, jak: sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, uczenie głębokie, rozpoznawanie wizualne, czy algorytmy ekonomiczne.

Wymagania

 • doktorat z informatyki lub porównywalne doświadczenie zawodowe,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu grantami badawczymi,
 • doświadczenie w nadzorowaniu pomyślnego ukończenia studiów doktoranckich,
 • doświadczenie w kierowaniu pracami naukowców ze stopniem doktora,
 • dogłębna znajomość zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją,
 • dorobek naukowy udokumentowany wystąpieniami na najważniejszych międzynarodowych konferencjach oraz publikacjami w najlepszych międzynarodowych czasopismach,
 • potwierdzone minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu grupą lub projektami badawczymi, w tym dwa lata na stanowisku kierowniczym (np. kierownik projektu),
 • umiejętność kierowania i motywowania naukowców.

Mile widziane:

 • międzynarodowa reputacja i sukcesy, między innymi w takich obszarach, jak: sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, uczenie głębokie, rozpoznawanie wizualne, czy algorytmy ekonomiczne,
 • doświadczenie w zarządzaniu i nastawienie na komercjalizację wyników badań,
 • doświadczenie w zakładaniu firm typu spin-out.

Warunki zatrudnienia:

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę,
 • wynagrodzenie: 22 000 zł brutto,
 • premia innowacyjna w postaci udziału w korzyściach z przyszłej komercjalizacji wyników projektu badawczego, stanowiąca dodatkowe wynagrodzenie. Premia, w zależności od przyjętego modelu komercjalizacji wyników projektu badawczego, może przyjąć postać:
  • uprawnienia do udziału w dochodach IDEAS NCBR z tytułu komercjalizacji wyników prac (w szczególności w postaci licencji lub zbycia praw własności intelektualnej) lub,
  • uprawnienia do objęcia udziałów lub akcji współce spin-out komercjalizującej takie rozwiązania.
 • benefity pozapłacowe,
 • narzędzia pracy: telefon komórkowy, laptop.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • życiorys naukowy,
 • podsumowanie dorobku naukowego, w tym opis zainteresowań badawczych,
 • kopia dyplomu/dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • opis projektu badawczego przygotowany wg. wytycznych. Wytyczne dostępne pod tym linkiem.
 • zgoda na przetwarzanie danych przez IDEAS NCBR Sp. z o.o. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych IDEAS NCBR Sp. z o.o. w związku z udziałem w prowadzonym przez Spółkę procesie rekrutacji do przyszłych postępowań rekrutacyjnych. Niniejszym oświadczam, że zostałam/em poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność procesu przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.”

Życiorys należy przesłać drogą elektroniczną korzystając z przycisku „Aplikuj”.

UDOSTĘPNIJ:

POZOSTAŁE OFERTY

APLIKUJ

Skip to content