Skip to content Search

Zostaliśmy partnerem projektu European Digital Innovation Hub of Mazovia (Mazovia EDIH), którego celem jest wdrażanie technologii cyfrowych i poprawy interoperacyjności województwa mazowieckiego.

Mazovia EDIH ma na celu wspieranie wdrażania technologii cyfrowych i poprawy interoperacyjności województwa mazowieckiego. Projekt skupia się na łączeniu kluczowych technologii (KET), zaawansowanych technologii cyfrowych (ADT) oraz usług, aby przyspieszyć cyfrową transformację sektora przemysłowego MŚP, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Projekt koordynuje Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

„Projekt będzie trwał od stycznia 2023 r. do końca 2025 r. Jego efektem ma być wzrost wykorzystania technologii przez przedsiębiorców dzięki modelowi testowania rozwiązań przed inwestycją, rozwój umiejętności we wspomnianych wcześniej obszarach technologicznych oraz świadczenie usług w zakresie budowania społeczności, a finalnie – szeroko pojętego wsparcia biznesu w rozwoju technologiczno-przemysłowym” – informuje Łukasiewicz-PIAP.

Dowiedz się więcej: mazovia.edih.pl

Beneficjenci projektu:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (lider projektu),
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki,
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny,
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji,
  • Politechnika Warszawska,
  • Uniwersytet Warszawski,
  • IDEAS NCBR Sp. z o. o.,
  • Agencja Rozwoju Przemysłu SA,
  • Akcelerator Fundingbox Sp. z o. o.,
  • Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.