Przejdź do treści Wyszukiwarka

Pobierz raport «Co Polacy myślą o robotach?»

Badanie opinii społecznej i raport przygotowane jesienią 2023 roku przez IDEAS NCBR i Centrum HumanTech Uniwersytetu SWPS prezentują stosunek polskiego społeczeństwa do tematu robotyzacji i robotów humanoidalnych w Polsce.

Współczesna robotyka skupia się na unikaniu kontaktu z otoczeniem, gdyż taki kontakt mógłby potencjalnie uszkodzić robota lub być niebezpiecznym dla człowieka. Jednak takie podejście nie pokrywa się z naszą wizją maszyn autonomicznych, które mają współpracować z człowiekiem. Chociaż współczesne roboty mogą podnosić i przenosić przedmioty, potrzeba dalszych badań, aby mogły zapiąć zamek błyskawiczny czy obrać jabłko.

Co więcej, chociaż roboty mogą chodzić, skakać i wykonywać salta w tył, czynności te są wykonywane głównie na stabilnym podłożu. Chcemy, aby roboty wykonywały te zadania na różnych powierzchniach, wykorzystując kontakt całym ciałem, a nie tylko stopami i dłońmi. Konieczność interakcji fizycznej jest szczególnie widoczna w zadaniach obejmujących manipulację robotami i poruszanie się na nogach. W obu scenariuszach głębokie zrozumienie fizyki kontaktu jest niezbędne do skutecznej interakcji z otoczeniem. Wierzymy, że kontakt nie jest błędem, ale fundamentalną właściwością robotów.

W naszych badaniach chcemy rzucić wyzwanie obecnemu podejściu do robotyki, które unika kontaktu. Chcemy, aby roboty wykorzystywały kontakt do percepcji i działania. Jeśli chodzi o percepcję, skupiamy się na wykorzystaniu wzroku i dotyku, aby zapewnić robotom szczegółowe zrozumienie fizyki środowiska. Główny nacisk kładziemy na zmysł dotyku, który bezpośrednio mierzy parametry fizyczne obiektów, z którymi robot wchodzi w interakcję. Dotyk stanowi uzupełnienie wzroku, dostarczając informacji, które w innym przypadku byłyby niedostępne za pomocą pośredniej percepcji wzrokowej. Dodatkowo, dotyk może kierować procesem uczenia się algorytmów opartych na wizji.

Nasze podejście wykorzystuje interakcję ze środowiskiem do opracowania innowacyjnych metod, które łączą tryby wykrywania, dając wgląd w fizykę interakcji. Wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia, w tym uczenie maszynowe, zaawansowaną wizję komputerową, uczenie się reprezentacji i przetwarzanie sygnałów, ze szczególnym naciskiem na techniki bez nadzoru. Zrozumienie fizyki kontaktu usprawnia realizację zadań robota i pomoże uniknąć najgorszych założeń dotyczących parametrów fizycznych (np. niskiego tarcia podczas chodzenia lub chwytania), aby umożliwić efektywną interakcję z otoczeniem.

Lider zespołu badawczego


Krzysztof Walas

Krzysztof Walas jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (PUT), na której uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Automatyka i robotyka. W 2012 r. uzyskał stopień doktora robotyki (z wyróżnieniem) za pracę na temat poruszania się robotów nożnych w środowiskach strukturalnych. Odbył staż podoktorski na Uniwersytecie w Birmingham, School of Computer Science, Intelligent Robotics Laboratory. Prowadził projekt LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz pełnił funkcję kierownika projektu (PI) w projekcie THING dotyczącym podziemnej lokomocji nożnej, a także projekcie REMODEL dotyczącym manipulacji obiektami odkształcalnymi – oba projekty odbywają się w ramach programu Horyzont 2020. Adiunkt w Instytucie Robotyki i Inteligencji Maszynowej Politechniki Poznańskiej oraz lider zespołu badawczego “Robotyki interakcji fizycznej” w IDEAS NCBR. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół robotycznej percepcji interakcji fizycznych, stosowanej zarówno do zadań chodzenia, jak i chwytania.

Członek zarządu Adra. Członek ELLIS Society.

23-29.05.2022 ICRA’22, Session Chair – Legged Robots 1, Associate Editor area: Mechanisms, Design, and Control, Co-Chair 6th Workshop on Legged Robots

04.06.2021 Chair of 5th International Workshop Towards Real-World Deployment of Legged Robots in conjunction with ICRA 2021, Xi’an, China

2021 ICRA Associate Editor, area: Mechanisms, Design, and Control

2021 IJCAI Senior Program Committee Member

22.06.2020 Co-Chair of 4th International Workshop Towards Real-World Deployment of Legged Robots in conjunction with ICRA 2020, Paris, France

2020 ECAI Program Committee Member

23.05.2019 Co-Chair of 3rd International Workshop Towards Real-World Deployment of Legged Robots in conjunction with ICRA 2019, Montreal, Canada

29.10.2017 Co-Chair of 3rd International Workshop on Recovering 6D Object Pose in conjunction with ICCV 2017, Venice, Italy

10.2022 – 02.2023 PI at PUT in ESA OSIP Grant Cognition – distributed data processing system for lunar activities (6 months project, 45,000.00 EUR at PUT)

01.11.2019 Principal Investigator, “Robotic tEchnologies for the Manipulation of cOmplex DeformablE Linear objects – REMODEL”, European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation program GA No 870133
(4 years, 743,120.00 EUR at PUT)

01.2019 – 12.2019 Project Leader – Equipment grant from Polish Ministry of Science, Acquisition of quadruped robot, (1 year, 275,000.00 EUR)

01.01.18 –30.09.21 Principal Investigator, “subTerranean Haptic INvestiGator – THING”, European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme GA No 780883 (3.75 years, 376,223.75 EUR at PUT)

01.01.2017 Principal Investigator, “Perception and Control in the Task of Robotic Manipulation of Elastic Objects”, The National Centre for Research and Development in Poland (3 years, 1,156,000 PLN)

Inne grupy i zespoły badawcze

  • Leśnictwo precyzyjne Zastosowanie danych teledetekcyjnych w pozyskiwaniu informacji o lasach ma swoją długą, już około 100-letnią, historię.
    Krzysztof Stereńczak
  • Uczenie maszynowe w trybie ciągłym Sztuczne sieci neuronowe są skutecznymi modelami uczenia maszynowego stosowanymi w różnych dziedzinach życia. Spowodowane jest to ich znakomitymi możliwościami automatycznego uczenia się efektywnego sposobu reprezentowania danych, bez znaczącej ingerencji człowieka w ten proces.
    Bartłomiej Twardowski
  • Równoległe i dynamiczne algorytmy grafowe Charakterystyka sieci (grafów) spotykanych w dzisiejszym świecie sprawia, że nawet najbardziej podstawowe zadania przetwarzania grafów (takie jak obliczanie spójnych składowych lub najkrótszych ścieżek) stanowią spore wyzwanie.
    Adam Karczmarz