Przejdź do treści Wyszukiwarka

Grafika komputerowa, subdyscyplina informatyki, tradycyjnie zajmuje się algorytmami cyfrowej syntezy i manipulacji treściami wizualnymi i geometrycznymi. Obecnie jest to dziedzina multidyscyplinarna, obejmująca fotorealistyczne renderowanie w czasie rzeczywistym, modelowanie geometryczne i symulację w czasie rzeczywistym. Pozostaje ściśle związana z widzeniem komputerowym, czyli analizą obrazu i przecina się z innymi domenami, takimi jak uczenie maszynowe i interakcja człowiek-komputer. Wyniki badań graficznych są powszechnie stosowane w tworzeniu efektów wirtualnych, animacji komputerowej, gier wideo, wizualizacji, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, a także w oprogramowaniu do projektowania wspomaganego komputerowo, stosowanym w architekturze, inżynierii i innych branżach.

Grupa Grafika komputerowa w IDEAS NCBR prowadzi badania na styku grafiki, widzenia i uczenia maszynowego. Współpracując z renomowanymi instytucjami akademickimi i partnerami branżowymi oraz aktywnie uczestnicząc w najważniejszych projektach badawczych prowadzonych w społecznościach ACM SIGGRAPH i EUROGRAPHICS, staramy się przesuwać granice wiedzy. Nasze badania obejmują zarówno podstawowe, jak i stosowane aspekty renderowania 3D, modelowania geometrycznego oraz animacji i symulacji, a wszystko to w połączeniu z rozwojem sztucznej inteligencji.

Renderowanie neuronowe

W grafice komputerowej głównym celem jest tworzenie fotorealistycznych i kontrolowanych obrazów i filmów w procesie zwanym „renderowaniem”. Z biegiem lat graficy opracowali zaawansowane metody reprodukcji warunków oświetlenia i materiałów złożonych obiektów, co zaowocowało wiernymi symulacjami rozchodzenia się światła w generowanych obrazach. Niedawno pojawiła się koncepcja renderowania neuronowego, która rozszerza tradycyjne zasady grafiki komputerowej poprzez wykorzystanie elementów widzenia komputerowego i uczenia maszynowego. Potoki renderowania neuronowego uczą się generować i prezentować sceny zbudowane z nieuporządkowanych lub uporządkowanych obrazów lub filmów. Takie podejście umożliwia tworzenie realistycznych obrazów o wysokiej jakości, ujętych z nowych perspektyw. Nasze badania służą zgłębieniu tej techniki syntetyzowania treści wizualnych o wysokiej jakości do zastosowań takich jak produkcja filmów i gier.

Modelowanie neuronowe

Innymi kluczowymi dziedzinami grafiki komputerowej są modelowanie geometryczne, przetwarzanie geometrii i definiowanie kształtów w przestrzeni trójwymiarowej. Projektowanie geometrycznych modeli 3D to złożony proces, wymagający umiejętności zarówno artystycznych, jak i technicznych. Jednak obecne oprogramowanie do projektowania często nie spełnia rosnących wymagań, co wskazuje na potrzebę twórczych rozwiązań. Naszym celem jest badanie nowych algorytmów i opracowywanie nowatorskich rozwiązań do generowania treści geometrycznych przy użyciu generatywnych metod uczenia maszynowego. To podejście pozwala na tworzenie geometrii w połączeniu z innymi aspektami, takimi jak właściwości fizyczne i funkcjonalność semantyczna, a także na skalowanie ich, by móc tworzyć duże elementy geometryczne, takie jak światy otwarte i proceduralne. Z rozwiązań tych można korzystać w branży filmowej, gamingowej, a także w innych dziedzinach, takich jak komputerowe wspomaganie projektowania, inżynierii i produkcji (CAD/CAE/CAM).

Symulacja neuronowa i animacja

Symulacja neuronowa łączy symulację właściwości fizycznych obiektów, zasady animacji i możliwości uczenia maszynowego. To podejście staje się niezbędnym narzędziem służącym do badania złożonych zjawisk w świecie rzeczywistym, takich jak zmiany klimatu lub zachowanie tłumów ludzi w gęsto zaludnionych obszarach. Symulacje fizyczne tworzą środowisko wirtualne, które pozwala bezpiecznie testować różne scenariusze związane np. z bezpieczeństwem publicznym i kształceniem lekarzy. Będą mogły wspierać procesy decyzyjne np. u służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo tłumu. Wykorzystujemy sieci neuronowe, aby przekształcić te scenariusze w zadania optymalizacyjne, w których dane mogą być skuteczniej wykorzystywane. Nasze badania w tej dziedzinie mają zastosowanie w produkcji treści wizualnych, grach komputerowych, planowaniu urbanistycznym.

Computer Graphics Group w IDEAS NCBR angażuje się w rozwój grafiki komputerowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru, w którym nakładają się grafika, widzenie i uczenie maszynowe. Jesteśmy podekscytowani potencjałem naszej pracy w kształtowaniu przyszłości społeczeństwa i przemysłu.

Lider grupy badawczej


Przemysław Musialski

Przemysław Musialski jest liderem grupy badawczej Grafika Komputerowa w IDEAS NCBR oraz profesorem informatyki w New Jersey Institute of Technology. Jego badania obejmują modelowanie geometryczne, przetwarzanie geometrii, fabrykację obliczeniową i uczenie maszynowe ze specjalizacją w tworzeniu rozwiązań algorytmicznych do generowania treści cyfrowych. Przed dołączeniem do IDEAS NCBR kierował grupą Computational Fabrication w Centrum Geometrii i Projektowania Obliczeniowego Politechniki Wiedeńskiej, a wcześniej zajmował stanowiska akademickie i badawcze w VRVis Vienna, TU Vienna, Arizona State i King Abdullah University of Science and Technology. Uzyskał tytuł magistra nauk o systemach medialnych na Uniwersytecie Bauhaus w Weimarze oraz doktorat z informatyki na Politechnice Wiedeńskiej w Austrii.

Dr Musialski wniósł znaczący wkład w grafikę komputerową, wygłaszając referaty na cenionych konferencjach, takich jak ACM SIGGRAPH, ACM SIGGRAPH Asia i EUROGRAPHICS.Jego prace były również prezentowane w prestiżowych czasopismach, takich jak ACM Transactions on Graphics (TOG), IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG) oraz IEEE Transactions on Pattern Recognition and Machine Intelligence (PAMI). Pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma Computer Graphics Forum (CGF) i uczestniczy w międzynarodowych komitetach programowych wiodących konferencji graficznych. W 2015 roku otrzymał nagrodę Austrian Computer Graphics Award w kategorii „Best Technical Solution” oraz wyróżnienie „Best Paper Award Honorable Mention” na Pacific Graphics 2018. W swojej karierze był mentorem i doradcą ponad 30 studentów studiów licencjackich i magisterskich, w tym prowadził siedem prac doktorskich.

Otrzymał znaczne fundusze na badania ze źródeł, w tym z Austriackich Funduszy Naukowych (FWF), Wiedeńskich Funduszy Technologii i Nauki (WWTF, wskaźnik akceptacji 7% spośród ponad 130 wnioskodawców) oraz sponsorów branżowych, takich jak Adobe Research, o łącznej wartości ponad miliona euro. Ponadto wnosi swoją wiedzę jako międzynarodowy recenzent dla agencji finansujących, takich jak Czeska Narodowa Fundacja Nauki (GACR), Izraelska Fundacja Nauki (ISF) i Narodowa Fundacja Nauki (NSF).

Inne grupy i zespoły badawcze